วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดูดวง เสริมดวงชะตา ต่ออายุด้วยการทำบุญ

ดูดวง เสริมดวงชะตา ต่ออายุด้วยการทำบุญ

     ตามความเชื่อหากใครที่ชะตาขาดถึงคาด หรือดวงตก โบราณท่านมักจะให้ทำบุญทำทานเพื่อเป็นการเสริมดวงต่อชีวิตให้ยืนยาวต่อไป…และสิ่งง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้โดยทาง Horoworld ได้รวบรวมมาไว้ให้ทุกท่านแล้วนั่นก็คือวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้
เสริมดวงชะตา ต่ออายุด้วยการทำบุญ


เสริมดวงชะตา ต่ออายุด้วยการทำบุญ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ :
 หากต้องการเสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ และสะเดาะเคราะห์ทั้งปวง คนสมัยโบราณแนะนำให้ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตโค-กระบือหรือการ ทำบุญปล่อยสัตว์-ซื้อชีวิตสัตว์เพื่อให้มีชีวิตอยู่จนสิ้นอายุขัย เพื่อที่ชาติหน้ามีสุขภาพดี มีอายุยืนยาว นอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของเกษตรกรผู้ ยากไร้และยากจนที่ไม่มีแม้ทุนทรัพย์ในการซื้อหาเครื่องทุ่นแรงในการทำไร่ทำนาอีกด้วย


ทำบุญปล่อยนก-ปล่อยปลา : หากต้องการเสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ และสะเดาะเคราะห์ทั้งปวง คนสมัยโบราณแนะนำให้ทำบุญด้วยการปล่อย นก-ปล่อยปลา เพื่อที่ชาติหน้าจะได้พ้นเคราะห์พ้นภัย และมีลูกหลานมากมาย


ทำบุญซื้อโลง : หากต้องการเสริมดวงชะตาชีวิต ต่ออายุ และสะเดาะเคราะห์ทั้งปวง คนสมัยโบราณแนะนำให้ทำบุญด้วยการทำบุญซื้อโลง เพื่อเสริมดวงชะตาให้มีอายุที่ยืนยาว และยังเสริมให้หน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยShare Button

เครดิตแหล่งข้อมูล : ดูดวง เสริมดวงชะตา ต่ออายุด้วยการทำบุญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น